שלום (סלים) אלדאודי

נולד בצפת, בשנת תר''ל (1870), לאביו הרב מכלוף אלדאודי, חכם באשי ורב בעכו ובחיפה.
למד תורה מפי אביו וחכמי הספרדים בצפת, ואת שפת ערב וספרותה למד בבית מדרשו של רבי זכי כהן בבירות. עבד בהוראה בבתי הספר של חברת כי''ח בטבריה ובירושלים ואח''כ היה מורה בערי מצרים - מורה לעברית בטאנטה, מורה לערבית בקהיר ובאלכסנדריה.
בקהיר היה מזכיר בית הדין הרבני בנשיאותו של הרב הראשי אהרן בן שמעון. שם תרגם והוציא לאור את "אהבת -ציון" של מאפו בערבית, בשתי מהדורות ועתוני מצרים וסוריה גמרו עליו את ההלל, ואף הרב בן שמעון הנ''ל והרב אברהם אבוכזיר, ראב''ד באלכסנדריה, כתבו עליו דברי שבח במבוא הספר.
אח''כ חזר ארצה והיה מורה בבתי הספר של רשת החינוך הכללית ביסוד המעלה, ראש פינה, צפת, עקרון, ראשון לציון ומורה לערבית בגימנסיה הרצליה בתל אביב ובביה''ס הריאלי בחיפה.
כתב בעיתונות הערבית במצרים על סגנון וספרות ועל אהבת עם ישראל לארצו. ביקר פעמיים במרוקו ונאם בקהילות ישראל שם למען ישוב ארץ ישראל.
בנו אבישי שרת בצבא במשך כל שנות מלחמת העולם השניה.

מתוך האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו
מאת דוד תדהר